Saturday, June 24, 2006

Apropiere sau indepartare romaneasca de socialul european ?

Daca in 2001 observam primordial diferentele financiare intre est si vest, acum cred ca ar trebui sa intelegem diferentele de perceptie intre est si vest asupra realitatii si faptul ca nu mai e suficienta schimbarea financiara ci intreaga structura sociala.

Exemplu sta lista cu revendicarile anului 2006, diseminate cu prilejul sarbatoririi zilei de 1 Mai:

" MAYDAY WANTS:

- full+immediate adoption of EU directive on temporary workers
- european birthright of citizenship (ius soli)
- closure of detention centers for immigrants
- european basic income
- european minimum wage
- free upload, free download
- queer rights for all genders
- protection of THC consumers "

Wednesday, May 24, 2006

Ce e precaritatea ?


Precaritatea se intinde pana peste conditiile de munca. Ea include conditiile de locuit, datorii,instabilitatea de ansamblu, imposibilitatea de a-ti planifica ceva.


S-ar putea vorbi chiar de subjugarea vietii de catre capital, nu doar de subordonarea stricta a muncii in fata capitalului. Precaritatea este de fapt un instrument al controlului; este promovata si sustinuta de cei putenici contra celor slabi. Noi nu putem alege felul in care dorim sa ne traim viata. Ea da nastere competitiei in spectrul social al existentei. Ne forteaza in a accepta modelul Drawinian “de lupta pentru supravietuire” la nivel social. Precaritatea este conditia sine Qua non a existentei individului in societatea capitalista. Ne dezbina si ne limiteaza
posibilitatile de a socializa. Oamenii devin legati de maini si de picioare, relatiile lor sociale fiind astfel distruse.

VREM NOI OARE PRECARITATE ?

Nu. Poate flexibilitate, insa nu precaritate. Ideea de flexibilitate deschide totusi anumite posibilitati. Oricum acestea sunt mai degraba limitate la “anumite zone existentiale” ale populatiei (tineri, copii, etc.) decat a se constitui o optiune viabila pentru toti. Creativitatea noastra in a rezista in fata muncii normate a fost potentata de restrangerea pietei fortei de munca. In anii '70 multi salariati rebeli refuzau “munca pe viata” si incepeau sa ceara dreptul la timp liber pentru socializare si revitalizarea spiritului. Restructurarea pietei muncii si zdrobirea multor sindicate in anii '80, ducand la tipul de precaritate pe care il cunoastem azi, a fost raspunsul reprezentantilor capitalului la cererile populatiei.
Cand, cum si unde lupta a incetat si constrangerile au devenit status-qvo ? Sa consideram ca asistenta guvernamentala si munca complet acaparatoare ar fi fost scopul nostru final ?

ILUZIA UNEI VIETI SIGURE

Salvarea din fata precaritatii ne este prezentata prin sistemul salarizarii constante si a conditiilor de trai decente, insa aceasta presupusa izbavire este deseori doar o versificare pe aceasta tema. Privilegiul de a te bucura de aceasta securitate materiala vine cu pretul tuturor celorlalte lucruri din viata – timpul nostru, viata insasi, energia noastra, integritatea, creativitatea si autonomia. Capitalismul creaza insecuritate pentru a ne mentine fortat in aceasta stare de dependenta care ne face incapabili de a vedea altceva in afara sistemului existent. Mentenanta precaritatii asigura starea nonexcapista a modelului de relationare capitalist. Insecuritatea generalizata nu este nimic altceva decat un instrument de control social. Starea omniprezenta de asediu (eg.: Terrorism Act) oglindeste exact starea de nesiguranta a noii ordini sociale precare.

FOCALIZARE SI ACTIVITATE POLITICA

Avem nevoie de a dezvolta o retea de protest, de aducerea impreuna a tuturor actelor individuale de rezistenta si de a stabili suport social si solidaritate. Vrem sa evitam orientarile catre scopuri inutile si tacticile sterile ale vechii stangi centrate in jurul ideii de securitate a locului de munca, depasind metodele perimate de organizare tipice sindicatelor care nu sunt eficiente pentru noile relatii de munca din ce in ce mai efemere. Din moment ce munca este din ce in ce mai mult o relatie efemera si majoritatea dintre noi tranzitam mai multe locuri de munca, muncind in areale ce ruleaza un numar imens de angajati sau pentru agenti economici in care nu intalnim direct niciodata angajatorul, nu mai este suficient sa ne organizam la locul de munca, ci trebuie sa creem relatii de rezistenta la nivel social si sa gasim noi modele de protest colectiv.

Tradus din http://ourmayday.revolt.org/precarity.info/info.htm de Iulian Basescu

Monday, May 22, 2006

WHAT IS PRECARITY?WHAT IS PRECARITY?
Precarity stretches beyond work.
It includes housing, debt, general instability, the inability to make plans.
We can talk about the subjugation of life under capital, not just the subjugation of labour under capital.
Precarity is an instrument of control; it is enforced by those with power upon the powerless. We can't choose how we want to live.
It engenders competition in social life.
It forces us into a Darwinian "struggle for existence" on a social level.
Precarity is the basic condition of individuals in capitalist society.
It divides us, and limits opportunities to get together.
People are disempowered and social relations break down.

DO WE WANT PRECARITY?
No. Flexibility maybe, but not precarity.
The idea of flexibility does open up some possibilities. However these are limited to "certain sections" of the working class (young, childless etc.) rather than a choice available to all.
Our creativity in resisting full time wage labour has been appropriated by the restructuring of the labour market.
In the 1970s many revolutionary workers refused the "job for life" and demanded free time from work for social activity and the liberation of the human mind.
The restructuring of work and the smashing of many unions in the 1980's leading to the kind of precarity we experience now was capital's response.
Where does our creativity in resisting full-time waged labour end and appropriation begin?
Should preservation of the welfare state and a job for life be our ultimate goal?

THE ILLUSION OF SECURITY
The opposite of precarity, as it is presented to us, is regular wages and stable housing.
But this supposed 'opposite' to precarity is often just another version of it.
The privileges of enjoying this material security is at the cost of everything else - your time, life, energy, integrity, creativity and autonomy.
Capitalism creates insecurity to force us into this state of dependency that makes it difficult to think outside the system.
Production of precarity is inextricable from re-production of the social relationship that is capitalism.
Generalised insecurity is a tool of social control.
A generated state of emergency (eg the Terrorism Act) mirrors the insecurity in the new precarious work regime.

POLITICAL FOCUS AND ACTIVITY
We need to develop a network of struggles, collectivising those individual acts of resistance and establishing social support and solidarity.
We want to avoid the dead-end focus and sterile tactics of the old left around job security, and we need to transcend old ways of organising such as unions that can't work with more transient kinds of employment.
In a situation where work is transient, and many of us move from job to job, and work in places with a high turnover of employees, or for agencies where we never meet our boss; it is no longer enough to organise in the workplace, we must create networks of resistance on a social level & find new forms of collective struggle.

From:
http://www.precarity.info/